^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Skład redakcji

Regulamin publikowana

Do pobrania

Regulamin publikowana prac

 

Prace można składać do Redakcji PJHF jedynie drogą mailową przesyłając na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Autorzy pracy powinni przesłać wraz z manuskryptem podpisany przez głównego Autora w imieniu wszystkich Autorów list, w którym:

·      Deklarują, że przesłana praca nie została nigdzie opublikowana (nie dotyczy streszczeń prezentowanych na konferencjach naukowych) i nie jest równocześnie złożona w innej Redakcji,

·      Deklarują, że wszyscy Autorzy brali udział w przygotowaniu pracy i zaakceptowali jej finalny tekst oraz spełniają kryteria autorstwa pracy (guest authorship; ghostwritting) oraz zgadzają się na publikację pracy w PJHF,

·      wykazują ewentualne konflikty interesów,

·      wskazują ewentualne źródło finansowania badań,

·      zamieszczają informację o uzyskanych niezbędnych zgodach (tj. Komisji Bioetyki, zgoda na przedruk itp.),

·      zamieszczają dane trzech potencjalnych międzynarodowych recenzentów (imię, nazwisko, adres mailowy) spoza ośrodka naukowego, w którym powstała praca,

·      dane autora odpowiedzialnego za korespondencję.

 

Autorzy proszeni są o zapoznanie się z instrukcją przygotowania pracy i przygotowanie pracy zgodnie z wymogami Redakcji. Prace nieprzygotowane DOKŁADNIE z wymogami redakcyjnym zostaną odesłane do Autorów w celu poprawy, zanim zostaną skierowane do recenzji.

Redakcja nie przyjmie artykułu, w którym występują zjawiska "ghostwriting" i "guest authorship", a wszelkie nieprawidłowości będzie ujawniać.

Redakcja koresponduje jedynie z Autorem wskazanym jako autor korespondencyjny.

Wszystkie publikacje podlegają prawu autorskiemu, wynikającemu z Konwencji Berneńskiej i z Międzynarodowej Konwencji Praw Autorskich, poza wyjątkami dopuszczanymi przez prawo krajowe.

 

Procedura wydawnicza

Pracy nadsyłanej do Wydawnictwa nadany zostanie numer identyfikacyjny artykułu przekazany autorowi korespondencyjnemu. Powyższy numer należy używać we wszelkiej dalszej korespondencji w procedurze wydawniczej.

Jeżeli praca jest przygotowana zgodnie z wymogami redakcyjnymi, Redaktor sekcji dokonuje wstępnej oceny. Na tym etapie praca może zostać odrzucona z powodu ewidentnych błędów metodycznych, niepoprawnego stylu pracy czy też braku oryginalności pracy lub niezgodności tematycznej. Przed wysłaniem pracy do recenzentów, Redaktor sekcyjny może odesłać pracę Autorom, sugerując naniesienie stosownych poprawek.

Redaktor sekcyjny wyznacza co najmniej dwóch recenzentów (Redakcja zastrzega sobie prawo ich doboru). Po recenzjach redaktor sekcyjny podejmuje decyzję dotyczącą publikacji pracy, która przekazywana jest Autorom pracy. Decyzja Redakcji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

Po akceptacji pracy, Autorzy proszeni są o podpisanie oświadczeń 1. copyright transfer, oraz 2. Authors' contribution. Przed publikacją Autor korespondencyjny otrzyma do akceptacji finalną wersję pracy przygotowaną według szablonu wydawniczego. Na tym etapie możliwe są jedynie drobne poprawki stylistyczne/interpunkcyjne.

Prace publikowane są na stronie PJHF niezwłocznie po zakończeniu procesu redakcyjnego/wydawniczego.

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących stylistyki, mianownictwa i dokonywania skrótów bez uzgodnienia z Autorem.

Copyright © 2013. Polish Jurnal of Health and Fitness Rights Reserved.


Facebook twitter skype youtube digg