^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Skład redakcji

Regulamin publikowana

Do pobrania

Archiwum

 

 

Spis artykułów:

Profilaktyka Zespołu Stopy Cukrzycowej
Kazimiera Zdziebło, Renata Stępień, Grażyna Wiraszka

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
Ewelina Dziedzic

Poszanowanie godności pacjentów umierających.
Anna Krátká, Adriana Benešová
Osobowość stresowa (typ D), a strategie zmagania się z chorobą nowotworową
Grażyna Kozak

 Zdrowie i potencjał zawodowy pielęgniarek, a zjawisko odchodzenia od zawodu

Ewa Makieła, Bożena Zboina, Grażyna Nowak-Starz, Kazimiera Zdziebło, Halina Król

Wybrane aspekty zarządzania strategicznego szpitala

Grażyna Dugiel, Jolanta Kuzka

 

 


 

 

 

Spis artykułów:
Wiedza młodzieży licealnej na temat palenia tytoniu jako czynnika ryzyka raka płuc i jego terapii 
Renata Stępień, Kazimiera Zdziebło, Grażyna Wiraszka, Bożena Zboina, Katarzyna Sławek

Postawy zdrowotne i zachowania chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, a ich wiek.
Małgorzata Cichońska, Dorota Maciąg, Urszula Pypeć, Joanna Wasilewska

Poziom wiedzy i umiejętności wybranych formacji mundurowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
w stanach nagłego zagrożenia życia.

Dorota Maciąg, Ewa Kocot, Małgorzata Cichońska, Monika Borek

Stres zawodowy jako czynnik determinujący jakość życia w opinii pielęgniarek.
Kazimiera Zdziebło, Bożena Zboina, Stępień Renata, Agnieszka Mędrykowska

Ballistic simulation on direct effects of small arms projectiles on human bone tissue Ludvík Juříček, Norbert Moravanský

Sposoby radzenia sobie z bólem przez osoby z dyskopatią
Małgorzata Cichońska, Dorota Maciąg, Ewa Machała
Copyright © 2013. Polish Jurnal of Health and Fitness Rights Reserved.


Facebook twitter skype youtube digg