^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Skład redakcji

Regulamin publikowana

Do pobrania

Archiwum

 

2019

 

Spis artykułów:

 

Wydolność funkcjonalna i poznawcza pacjentów przebywających w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym

Agnieszka Kieliszek, Dorota Maciąg, Małgorzata Cichońska, Monika Borek


Jakość życia osób chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.

Małgorzata Cichońska, Dorota Maciąg, Monika Borek, Iwona Baranowska


Masa ciała dzieci klas IV-VI a ich aktywność fizyczna

 

Agnieszka Michalska, Małgorzata Cichońska, Karolina Cichońska, Wioletta Matras – Sławińska


Możliwości podejmowania turystyki aktywnej w ramach zachowań zdrowotnych przez seniorów w regionie świętokrzyskim

 

Karolina Cichońska, Agnieszka Michalska, Małgorzata Cichońska


Rola MCSM w przygotowaniu studentów pielęgniarstwa do pracy zawodowej

 

Jolanta Kuzka, Sylwester Scisłowicz


Ocena stanu wiedzy pacjentów z nadciśnieniem tętniczym na temat swojej chorobyOcena stanu wiedzy pacjentów z nadciśnieniem tętniczym na temat swojej choroby

 

 

Wioletta Krawczyk, Małgorzata Banaś


 

 

2018

 

Spis artykułów:

 

Opinie pielęgniarek na temat stresu zawodowego i czynników determinujących

Agnieszka Rutkowska, Bożena Zboina, Kazimiera Zdziebło, Edyta Górka


Osobowość stresowa (typ D) a strategie zmagania się z chorobą nowotworową.

Grażyna Kozak


 Analiza cięć cesarskich w latach 2012-2017 według klasyfikacji Robsona

 

Grażyna Dugiel, Katarzyna Kucharska, Jolanta Kuzka


Zaburzenia depresyjne - ujęcie teoretyczne

 

Grażyna Dugiel


 Ocena bólu pooperacyjnego jako element monitorowania stanu chorego po zabiegu operacyjnym

 Monika Borek, Agata Szurlej1, Dorota Maciag, Małgorzata Cichońska


 Czynniki ryzyka zawału serca – świadomość pacjentów hospitalizowanychCzynniki ryzyka zawału serca – świadomość pacjentów hospitalizowanych

 

Katarzyna Kucharska, Katarzyna Czubak, Grażyna Dugiel, Jolanta Kuzka


 


 

 

 

Spis artykułów:

Wybrane czynniki warunkujące częstość podejmowania kontroli stomatologicznej w grupie dorosłych osób pracujących
Grzegorz Józef Nowicki, Barbara Ślusarska, Anna Sykut, Katarzyna Kocka, Agnieszka Bartoszek, Magdalena Młynarska, Marzena Kotus

Wiedza pacjentów z nadciśnieniem Tętniczym na temat choroby i jej leczenia
Dorota Maciąg, Anna Bartosik , Małgorzata Cichońska

Styl życia rodziny w aspekcie narażenia na rozwój nieprawidłowej masy ciała dzieci
Anna Pacian, Teresa B.Kulik, Janusz Kocki, Bożena Zboina, Ewa Kawiak-Jawor, Monika Kaczoruk


Ocena poziomu wiedzy rodziców i opiekunów na temat choroby dzieci hospitalizowanych z powodu nieżytów żołądkowo-jelitowychrodziców i opiekunów na temat choroby dzieci hospitalizowanych z powodu nieżytów żołądkowo-jelitowych
Cichońska Małgorzata, Maciąg Dorota, Zielińska Barbara, Pypeć Urszula

Ocena bólu pooperacyjnego jako element monitorowania stanu chorego po zabiegu operacyjnymOcena bólu pooperacyjnego jako element monitorowania stanu chorego po zabiegu operacyjnym

 Monika Borek, Agata Szurlej, Dorota Maciag, Małgorzata Cichońska

 

Zakażenia wertykalne wirusami przenoszonymi drogą krwi: HIV, HBV, HCV

Grażyna Nowak–Starz, Marta Siwek

 

 

 

Spis artykułów:

Profilaktyka Zespołu Stopy Cukrzycowej
Kazimiera Zdziebło, Renata Stępień, Grażyna Wiraszka

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
Ewelina Dziedzic

Poszanowanie godności pacjentów umierających.
Anna Krátká, Adriana Benešová
Osobowość stresowa (typ D), a strategie zmagania się z chorobą nowotworową
Grażyna Kozak Zdrowie i potencjał zawodowy pielęgniarek, a zjawisko odchodzenia od zawodu

Ewa Makieła, Bożena Zboina, Grażyna Nowak-Starz, Kazimiera Zdziebło, Halina Król

Wybrane aspekty zarządzania strategicznego szpitala

Grażyna Dugiel, Jolanta Kuzka

 

 


 

 

 

Spis artykułów:
Wiedza młodzieży licealnej na temat palenia tytoniu jako czynnika ryzyka raka płuc i jego terapii 
Renata Stępień, Kazimiera Zdziebło, Grażyna Wiraszka, Bożena Zboina, Katarzyna Sławek

Postawy zdrowotne i zachowania chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, a ich wiek.
Małgorzata Cichońska, Dorota Maciąg, Urszula Pypeć, Joanna Wasilewska

Poziom wiedzy i umiejętności wybranych formacji mundurowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
w stanach nagłego zagrożenia życia.

Dorota Maciąg, Ewa Kocot, Małgorzata Cichońska, Monika Borek

Stres zawodowy jako czynnik determinujący jakość życia w opinii pielęgniarek.
Kazimiera Zdziebło, Bożena Zboina, Stępień Renata, Agnieszka Mędrykowska

Ballistic simulation on direct effects of small arms projectiles on human bone tissue Ludvík Juříček, Norbert Moravanský

Sposoby radzenia sobie z bólem przez osoby z dyskopatią
Małgorzata Cichońska, Dorota Maciąg, Ewa Machała
Copyright © 2013. Polish Jurnal of Health and Fitness Rights Reserved.


Facebook twitter skype youtube digg