^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Skład redakcji

Regulamin publikowana

Do pobrania

Aktualny numer

 

2019

 

Spis artykułów:

 

Akceptacja choroby w grupie pacjentów leczonych z powodu choroby nowotworowej układu moczowopłciowego

Marzena Pieniążek, Grażyna Dugiel, Katarzyna Kucharska


Strategie radzenia z bólem w pierwszym okresie porodu.

Katarzyna Bek, Grażyna Dugiel, Katarzyna Kucharska


Zachowania zdrowotne kobiet w aspekcie zdrowia reprodukcyjnego

 

Katarzyna Kucharska, Ilona Rychlicka,Grażyna Dugiel


Joomla! is all about allowing you to create a site that matches your vision. The possibilities are limitless; this sample site will get you started.

There are a few things you should know to get you started.

Every Joomla! Web site has two parts: the Site (which is what your site visitors see) and the Administrator (which is where you will do a lot of the site management). You need to log in to the Administrator separately with the same username and password. There is a link to the administrator on the top menu that you will see when you log in.

You can edit articles in the Site by clicking on the edit icon. You can create a new article by clicking on the Create Article link in the top menu.

To do basic changes to the appearance your site click Home, Site Settings and Home, Template Settings.

To do more advanced things, like edit the contact form, manage users, or install a new template or extension, login to the Administrator.

Some quick tips for working in the Administrator

  • To change the image on all the pages: Go to the Module Manager and click on Image Module.
  • To edit the Side Module: Go to Extensions, Module Manager and click on Side Module.
  • To edit the Contact Form: Go to Components, Contacts. Click on Your Name.

Once you have your basic site you may want to install your own template (that controls the overall design of your site) and then, perhaps additional extensions.

There is a lot of help available for Joomla!. You can visit the Joomla! forums and the Joomla! documentation site to get started.

 

Prace można składać do Redakcji PJHF jedynie drogą mailową przesyłając na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Autorzy pracy powinni przesłać wraz z manuskryptem podpisany przez głównego Autora w imieniu wszystkich Autorów list, w którym:

·      Deklarują, że przesłana praca nie została nigdzie opublikowana (nie dotyczy streszczeń prezentowanych na konferencjach naukowych) i nie jest równocześnie złożona w innej Redakcji,

·      Deklarują, że wszyscy Autorzy brali udział w przygotowaniu pracy i zaakceptowali jej finalny tekst oraz spełniają kryteria autorstwa pracy (guest authorship; ghostwritting) oraz zgadzają się na publikację pracy w PJHF,

·      wykazują ewentualne konflikty interesów,

·      wskazują ewentualne źródło finansowania badań,

·      zamieszczają informację o uzyskanych niezbędnych zgodach (tj. Komisji Bioetyki, zgoda na przedruk itp.),

·      zamieszczają dane trzech potencjalnych międzynarodowych recenzentów (imię, nazwisko, adres mailowy) spoza ośrodka naukowego, w którym powstała praca,

·      dane autora odpowiedzialnego za korespondencję.

 

Autorzy proszeni są o zapoznanie się z instrukcją przygotowania pracy i przygotowanie pracy zgodnie z wymogami Redakcji. Prace nieprzygotowane DOKŁADNIE z wymogami redakcyjnym zostaną odesłane do Autorów w celu poprawy, zanim zostaną skierowane do recenzji.

Redakcja nie przyjmie artykułu, w którym występują zjawiska "ghostwriting" i "guest authorship", a wszelkie nieprawidłowości będzie ujawniać.

Redakcja koresponduje jedynie z Autorem wskazanym jako autor korespondencyjny.

Wszystkie publikacje podlegają prawu autorskiemu, wynikającemu z Konwencji Berneńskiej i z Międzynarodowej Konwencji Praw Autorskich, poza wyjątkami dopuszczanymi przez prawo krajowe.

 

Procedura wydawnicza

Pracy nadsyłanej do Wydawnictwa nadany zostanie numer identyfikacyjny artykułu przekazany autorowi korespondencyjnemu. Powyższy numer należy używać we wszelkiej dalszej korespondencji w procedurze wydawniczej.

Jeżeli praca jest przygotowana zgodnie z wymogami redakcyjnymi, Redaktor sekcji dokonuje wstępnej oceny. Na tym etapie praca może zostać odrzucona z powodu ewidentnych błędów metodycznych, niepoprawnego stylu pracy czy też braku oryginalności pracy lub niezgodności tematycznej. Przed wysłaniem pracy do recenzentów, Redaktor sekcyjny może odesłać pracę Autorom, sugerując naniesienie stosownych poprawek.

Redaktor sekcyjny wyznacza co najmniej dwóch recenzentów (Redakcja zastrzega sobie prawo ich doboru). Po recenzjach redaktor sekcyjny podejmuje decyzję dotyczącą publikacji pracy, która przekazywana jest Autorom pracy. Decyzja Redakcji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

Po akceptacji pracy, Autorzy proszeni są o podpisanie oświadczeń 1. copyright transfer, oraz 2. Authors' contribution. Przed publikacją Autor korespondencyjny otrzyma do akceptacji finalną wersję pracy przygotowaną według szablonu wydawniczego. Na tym etapie możliwe są jedynie drobne poprawki stylistyczne/interpunkcyjne.

Prace publikowane są na stronie PJHF niezwłocznie po zakończeniu procesu redakcyjnego/wydawniczego.

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących stylistyki, mianownictwa i dokonywania skrótów bez uzgodnienia z Autorem.

Put more information on this page.

Copyright © 2013. Polish Jurnal of Health and Fitness Rights Reserved.


Facebook twitter skype youtube digg